Assetmanagementplannen

Geen goed assetmanagement zonder een goed assetmanagementsysteem en goede assetmanagementplannen.

Planvormen in de ISO 55000-serie
De ISO 55000-serie maakt onderscheid in een aantal plandocumenten:

  • een organisatieplan met organisatiedoelen
  • een strategisch assetmanagementplan (SAMP) met assetmanagementdoelen
  • assetmanagementplannen waarin staat hoe je de assetmanagementdoelen gaat realiseren
  • plannen voor de ontwikkeling van het assetmanagementsysteem (het managementsysteem voor assetmanagement)

 

ISO 55000-serie versus BSI PAS 55
Met de komst van de ISO 55000-serie is de certificering volgens BSI PAS 55 uitgefaseerd. De ISO 55001 gaat over de eisen die gesteld worden aan een assetmanagementsysteem. De ISO 55000 geeft de context en definities. De ISO 55002 gaat meer in detail in op de implementatie van de ISO 55001.

De kijk op assetmanagement is niet veranderd niet door de komst van de ISO 55000-serie. Wel heeft de ISO een aantal zaken die in PAS 55 tot verwarring konden leiden, scherper neergezet.

De assetmanagementstrategie in de PAS 55 had bijvoorbeeld betrekking op het proces van de implementatie van assetmanagement maar ook op het management van assetsystemen en assets. De ISO 55000-serie heeft dit opgelost door de benaming van de planvormen beter te scheiden en een SAMP te introduceren. Als voorbeeld verwijzen we naar een publicatie over het SAMP van de sector Watersysteem van Waternet.

In de ISO 55000-serie is veel aandacht voor 'alignment' van assetmanagementdoelen met organisatiedoelen. Tot slot valt ook de aandacht voor leiderschap en commitment op. In de PAS 55 was dit meer randvoorwaardelijk, in de ISO moet de organisatie demonstreren dat ze hier invulling aan geeft en er worden eisen aan gesteld.

Op de download-pagina vind je een snelle checklist om te testen of een organisatie de belangrijkste aspecten van de ISO 55000 op orde heeft.

Assetmanagementsysteem volgens ISO 55001
Onderstaande figuur is ontleend uit de ISO 55002, Annex B. Deze figuur geeft een overzicht van de reikwijdte van de ISO 55001. De grijze blokken verwijzen naar de paragrafen in de ISO 55001 waarin de eisen worden benoemd.

Managementsysteem voor assetmanagement