Referenties Assetmanagement

Levensduurkostenanalyses

Wegen de kosten van levensduursduurverlengend onderhoud op tegen de besparing die door uitstel van vervanging wordt bereikt? Dit soort analyses voeren we uit, bijvoorbeeld bij de herinrichting van ...

BEKIJK DIT PROJECT

Betrouwbaarheidsanalyses

Voldoet een ontwerp aan gestelde betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen? Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in: reliability block diagrams, foutenbomen, bowties en stochastische ...

BEKIJK DIT PROJECT

Assetmanagementplannen

We helpen bij het vormgeven van assetmanagement-beleid. Dit kan een strategisch asset management plan (SAMP) zijn maar ook onderhoudsconcepten, een instandhoudingsplan of een RAMS-notitie.

BEKIJK DIT PROJECT

Lange termijn asset planning (LTAP)

Een lange termijn asset planning (LTAP) geeft inzicht in de verwachte lange termijn uitgaven voor dagelijks onderhoud, groot-onderhoud en vervangingen. Wij maken LTAP's op basis van databases met ...

BEKIJK DIT PROJECT