Betrouwbaarheidsanalyses

Assetmanagers, onderhoudsmanagers en reliability engineers willen sturen op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets en assetsystemen. Ook ontwerpers willen weten of een ontwerp aan de gestelde betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen voldoet. Hiervoor zijn verschillende analysemethoden beschikbaar zoals:

  • Failure Mode Effect & Criticality Analyses (FMECA)
  • Reliability Block Diagram analyses (RBDA)
  • Fault Tree analyses (FTA)
  • Event Tree analyses (ETA)
  • Bowtie analyses (BTA)

 

Failure Mode Effect & Criticality analyses
Een FMECA is bedoeld om de risico’s van objecten te beoordelen. Hiervoor wordt systematisch gekeken naar de faalkans, achterliggende faaloorzaken en de ernst van falen. De faalkans van objecten kan vervolgens in systeemanalyses worden gebruikt. Andere manieren om de faalkans van objecten te achterhalen zijn storingenanalyses of gebruik te maken van zogenoemde faalkansbibliotheken.

Reliability Block Diagram analyse
Een RBD deelt een systeem op in componenten en vertelt hoe deze componenten met elkaar samenhangen. De meest voorkomende verbindingen zijn parallel en serieel. Een complex systeem bestaat dan uit meerdere componenten die parallel en serieel geschakeld zijn. Als we de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de componenten kennen, kunnen we op basis van de systeemconfiguratie de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem berekenen.

Fault Tree analyse
Een FTA is een foutenboomanalyse. Een FTA begint met een ongewenste topgebeurtenis. Vervolgens worden de achterliggende oorzaken benoemd waarbij steeds een niveau dieper gekeken wordt totdat zogenoemde basisoorzaken zijn bereikt. Als we de onbetrouwbaarheid en niet-beschikbaarheid van de basisoorzaken kennen, kunnen we de onbetrouwbaarheid en niet-beschikbaarheid van de ongewenste topgebeurtenis berekenen.

Event Tree analyse
Een ETA is gebeurtenissenboom ofwel een gevolganalyse. Waar een FTA kijkt naar achterliggende oorzaken, kijkt een ETA naar gevolgen en gevolgen van gevolgen. Ook hier kun je met kansberekeningen de kans op bepaalde gevolgen berekenen.

Bowtie analyse
De Bowtie analyse is een vereenvoudigde samentrekking van een FTA en ETA. Een BTA kijkt dus zowel naar achterliggende oorzaken, als naar gevolgen van een ongewenste gebeurtenis. Het leuke aan een Bowtie is de toevoeging van kans- en effectreducerende barrières. Dit kunnen bijvoorbeeld beheermaatregelen zijn. Op deze wijze kun je berekenen in hoeverre beheermaatregelen bijdragen aan kans- of effectreductie en zo kun je de effectiviteit van maatregelen kwantificeren.

 

Bowtie