Reliability Centered Maintenance

De basis van de assetmanagementpiramide wordt gevormd door de operationele levensduuractiviteiten: ontwerpen, realiseren, gebruiken, onderhouden. Op deze pagina wat meer informatie over onderhoud & beheer op basis van risicobeheersing. Onze factsheet onderhoud & beheer op basis van risicobeheersing kun je hier en op onze download-pagina vinden.

Onderhoud op basis van risicobeheersing

Reliability Centered Maintenance, afgekort RCM, is een systematische aanpak waarbij de mate van onderhoud op basis van een risicobeoordeling wordt vastgesteld. Deze risicobeoordeling is gekoppeld aan de vereiste functie van een bedrijfsmiddel en de bedrijfsdoelstellingen.

De kans op functieverlies en de impact op bedrijfsdoelstellingen bepalen het risico. Vervolgens definieer je (onderhouds)maatregelen om dit risico te beheersen of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Bedrijfsdoelstellingen zijn bijvoorbeeld: voldoen aan wetgeving, veiligheid, milieu en schadekosten.

RCM is een wereldwijd toegepaste en beproefde onderhoudsmethode voor installaties. Het is geen zuivere wiskunde en bij het beoordelen van risico's zal altijd een zekere subjectiviteit blijven bestaan. Echter, de aanpak dwingt om systematisch na te denken over functies, functieverlies en impact van falen. Hoe beter de storingsregistratie en kennis over de conditie van bedrijfsmiddelen, des te beter de risicobeoordelingen zullen zijn.

Een ander sterk punt van RCM is dat risicomatrices met de risiconormeringen de onderhoudsmanager helpen om een bepaald onderhoudsniveau na te streven. RCM legt een relatie tussen functionele eisen, acceptabele risico's en onderhoudsactiviteiten.

De principes van RCM zijn ook toepasbaar op de bedrijfsvoering van bedrijfsmiddelen (gebruiken, bedienen, benutten). In dat geval beoordeel je het functieverlies van je operationele processen en de impact hiervan.

De stappen van RCM

  • Stel vast aan welke prestatie een bedrijfsmiddel moet voldoen.
  • Stel vast welke faalvormen leiden tot functieverlies.
  • Stel vast wat de ernst is van dit falen.
  • Beoordeel of een bedrijfsmiddel 'kritiek' is of niet.
  • Stel maatregelen op om operationele risico's te beheersen.
  • Implementeer de benoemde maatregelen.
  • Registreer de faalgebeurtenissen en het onderhoudproces.
  • Evalueer de effectiviteit van de maatregelen en stel bij.

 

  RCM reliability centered maintenance