Producten en Downloads

Basistheorie betrouwbaarheid Uitleg over de basistheorie van betrouwbaarheid en faalkansverdelingen als aanvulling op de eerdere uitgave over de systeembetrouwbaarheid
Lees meer / Download direct
Checklist Asset Management English version of the checklist for compliance to the ISO 55000-series
Lees meer / Download direct
Checklist Assetmanagement Checklist voor compliance aan de ISO 55000
Lees meer / Download
Factsheet risicogestuurd onderhoud Een overzicht / stappenplan voor de toepassing van FMECA's en RCM
Lees meer / Download
Rekenen met levensduurkosten De basistheorie voor rekenen aan levensduurkosten vind je hier. Aan bod komen netto huidige waarde of netto contante waarde, annuïtaire waarde, intern rendement, terugverdientijd.
Lees meer / Download
Systeembeschikbaarheid Hoe werkt de beschikbaarheid op objectniveau door naar systeemniveau en omgekeerd? In dit document vind je een aantal praktische handvatten om de beschikbaarheid door te rekenen.
Lees meer / Download
Voldoet het ontwerp aan de beschikbaarheidseisen? Uitleg hoe systeemberekeningen ingezet worden om te toetsen of een ontwerp aan de risicomatrices voldoet
Lees meer / Download