Referenties Omgevingsrecht

Juridisch instrumentarium regenbestendige stad

Waternet wil zorgen dat de gemeente Amsterdam in 2020 rainproof is. Om dat te bereiken moeten projectontwikkelaars en perceeleigenaren ook maatregelen nemen. Simon heeft een advies geschreven over ...

BEKIJK DIT PROJECT

Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening

Colibri Advies heeft samen met Sterk Consulting en FLO Legal het Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening opgesteld. Het handboek is opgesteld ...

BEKIJK DIT PROJECT

Hemelwaterverordening Laren

De gemeente Laren wil dat perceeleigenaren zelf het hemelwater dat op hun daken valt verwerken. Dat is nodig om te voorkomen dat er opnieuw wateroverlast optreedt bij een hevige bui. Simon ...

BEKIJK DIT PROJECT

Omgevingsrecht