Systeembeschikbaarheid

Hoe werkt de beschikbaarheid op objectniveau door naar systeemniveau en omgekeerd? In dit document vind je een aantal praktische handvatten om de beschikbaarheid door te rekenen. Download