Voldoet het ontwerp aan de beschikbaarheidseisen?

Uitleg hoe systeemberekeningen ingezet worden om te toetsen of een ontwerp aan de risicomatrices voldoet Download