Bouwstenen omgevingsplan Peelgemeenten

Colibri Advies en Ambient stellen in het voorjaar van 2018 samen bouwstenen op voor de omgevingsvisies, rioleringsprogramma's en omgevingsplannen van de Peelgemeenten (Helmond en omstreken) en voor de waterschapsverordening van Waterschap Aa en Maas. Met de bouwstenen voor het waterdomein willen de gemeenten, het waterschap en Brabant Water anticiperen op de komst van de Omgevingswet die begin 2021 in werking treedt. Simon verzorgt hierbij de juridische inbreng voor de omgevingsplannen en de waterschapsverordening. De nadruk ligt op het opstellen van concrete voorbeelden voor regels over de lozingsactiviteiten die nu nog door het Rijk worden geregeld, maar in het nieuwe stelsel aan gemeenten en waterschappen worden overgelaten. Samen met de gemeenten en het waterschap werken we een deel van de visie uit. Vervolgens vertalen we de visie naar bindende regels voor burgers en bedrijven.

Omgevingsrecht