Betrouwbaarheidsanalyses

Voldoet een ontwerp aan gestelde betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen? Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in: reliability block diagrams, foutenbomen, bowties en stochastische analyses. Ook voeren we second opinions uit. We kijken of de rekenopzet en achterliggende uitgangspunten van de analyses valide zijn en rekenen alles na. Indien nodig komen we met voorstellen voor aanpassing. Voor een goede uitkomst is het belangrijk dat de topeisen (prestatie-eisen) scherp gespecifieerd zijn. We adviseren opdrachtgevers bij de uitvraag, beoordeling en uitvoering van betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsanalyses.