Handboek Omgevingswet drinkwatervoorziening

Colibri Advies heeft samen met Sterk Consulting en FLO Legal het Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening opgesteld. Het handboek is opgesteld in opdracht van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. In het handboek is beschreven welke instrumenten van de Omgevingswet gemeenten, provincies en waterschappen kunnen gebruiken om de drinkwatervoorziening te borgen, en hoe de drinkwaterbedrijven er voor kunnen zorgen dat die overheden dat goed doen. 

De belangrijkste instrumenten om drinkwaterbronnen en distributienetten te beschermen zijn de omgevingsvisie, de omgevingsverordeningen van provincies en de omgevingsplannen van gemeenten. Voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit bij drinkwaterinnamepunten kunnen maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving een belangrijke rol spelen, net als de waterschapsverordening. Voor alle instrumenten geldt dat een drinkwaterbedrijf via participatie en zienswijzen kan zorgen dat de overheden voldoende oog hebben voor de drinkwaterbelangen.

Bekijk het handboek op de website van Vewin.