Lange termijn asset planning (LTAP)

Een lange termijn asset planning (LTAP) geeft inzicht in de verwachte lange termijn uitgaven voor dagelijks onderhoud, groot-onderhoud en vervangingen. Wij maken LTAP's op basis van databases met informatie over bouwjaren, conditie, onderhoudsactiviteiten, onderhoudsintervallen en kostengegevens. Concrete voorbeelden zijn LTAP's voor kademuren, bruggen en sluizen. De LTAP's zijn onderdeel van instandhoudingsplannnen. Ook dragen de LTAP's bij aan een scherpere definitie van de informatiebehoefte en het gegevensbeheer.