Levensduurkostenanalyses

Wegen de kosten van levensduursduurverlengend onderhoud op tegen de besparing die door uitstel van vervanging wordt bereikt? Dit soort analyses voeren we uit, bijvoorbeeld bij de herinrichting van stedelijke infrastructuur of de vervanging van installaties, gemalen, bruggen etc.

Naast de uitvoering van LCC-analyses geven we advies over het opstellen van richtlijnen voor de toepassing van LCC. Zo hebben we recent een onderzoek uitgevoerd om tot een goede keuze van de rekenhorizon te komen voor bepaalde typen publieke infrastructuur, bij verschillende discontovoeten en inflatiecijfers.