Projecten

Stelselherziening Omgevingsrecht

Simon werkt sinds 2012 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (en sinds eind 2017 het Ministerie va Binnenlandse Zaken) aan de stelselherziening van het omgevingsrecht. Hij werkt ...

Bekijk project

Kennisbank Rioned

Stichting RIONED beheert de Kennisbank Stedelijk Water. De kennisbank is het hart van de vernieuwde website van RIONED en bevat de vroegere Leidraad riolering en andere RIONED publicaties. Simon ...

Bekijk project

Bouwstenen omgevingsplan Peelgemeenten

Colibri Advies en Ambient stellen in het voorjaar van 2018 samen bouwstenen op voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen van de Peelgemeenten (Helmond en omstreken) en voor de waterschapsverordening ...

Bekijk project

Omgevingsrecht