Omgevingsrecht

 • Stelselherziening omgevingsrecht
 • Waterrecht
 • Waterschapsrecht
 • Gemeentelijke watertaken
 • Water en ruimtelijke ordening
 • Kaderrichtlijn Water

 

Simon adviseert sinds 2022 onder de vlag van FLO Legal

Assetmanagement

 • ISO 55000-serie / BSI PAS 55
 • Beleidsprogrammering
 • Assetmanagement & cultuur
 • Levensduurkostenberekeningen
 • Investeringsbeslissingen
 • Assetmanagementplannen
 • Systeemanalyses & risico’s
 • Reliability & Availability Analysis
 • Failure Mode & Effect Analysis
 • Onderhoud en risicobeheersing
 • Waardebepaling (asset valuation)

Wie zijn wij?

Wij zijn ir. Martine van den Boomen MBA en mr. ir. Simon Handgraaf. Martine adviseert over het assetmanagement van technische infrastructuur. Simon adviseert over de toepassing van het omgevingsrecht. Water verbindt ons, maar we zijn ook buiten de watersector actief.

En dan die Colibri...?

De Colibri is het kleinste vogeltje van de wereld. Het onderscheidt zich van andere vogels doordat het alle kanten op kan vliegen: omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, opzij en zelfs ondersteboven. In een aantal Indianenculturen staat de Colibri symbool voor nieuw leven, schepping, vreugde en creativiteit.
En die ā€˜Cā€™ vonden we gewoon wat chiquer. Vandaar dus!

Hier houden wij ons graag mee bezig

Martine

Ik help graag met assetmanagement-ontwikkelopdrachten. Ik kijk eerst goed naar wat er ligt aan plannen, ideeën, concepten en analyses. Vervolgens ga ik bouwen met die bouwstenen. Mijn eigen expertise gebruik ik om te verbinden en de witte vlekken te vullen. Ik vind het belangrijk dat mijn opdrachtgever eigenaar is en blijft. Ik schrijf veel beleidsplannen. Waar ik persoonlijk ook erg blij van word zijn analyses: stoeien met data om tot stuurinformatie te komen. Bijvoorbeeld levensduurkostenanalyses en betrouwbaarheidsanalyses.

Bekijk profiel en CV

Simon

Door mijn jarenlange betrokkenheid bij de totstandkoming van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving loop ik voorop in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. Ik kan met mijn juridische en technische achtergrond goed de vertaalslag maken van beleidsvraagstukken naar juridische oplossingen. Daarbij zorg ik er voor dat mijn adviezen altijd direct toepasbaar zijn. Geen vage uitspraken over een mogelijke richting, maar een concreet voorstel voor een besluit met toelichting. 

Bekijk profiel en CV