Omgevingsrecht

Simon Handgraaf adviseert over het omgevingsrecht. Zijn belangrijkste expertises zijn de Omgevingswet, de Waterwet, gemeentelijke watertaken, de relatie water - ruimtelijke ordening en de kaderrichtlijn water.

Ons werkveld
Het omgevingsrecht is continu in beweging. Simon werkt mee aan diverse projecten die voorop lopen in deze ontwikkeling. Zo schakelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken hem in voor de totstandkoming van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, de Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Voor het Programma Aan de slag met de Omgevingswet brengt hij de ondersteuningsbehoefte bij de vergunningverlening voor complexe bedrijven in beeld. En voor gemeenten en waterschappen werkt hij aan bouwstenen voor omgevingsplannen en waterschapsverordeningen en geeft hij cursussen over het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Daarnaast is Simon mede-eigenaar van FLO Legal. Daar stuurt hij het team juristen aan dat de Geodan Vergunningchecker beheert.

 

Een aantal projecten

Stelselherziening Omgevingsrecht

Simon werkt sinds 2012 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (en sinds eind 2017 het Ministerie va Binnenlandse Zaken) aan de stelselherziening van het omgevingsrecht. Hij werkt ...

Bekijk project

Kennisbank Rioned

Stichting RIONED beheert de Kennisbank Stedelijk Water. De kennisbank is het hart van de vernieuwde website van RIONED en bevat de vroegere Leidraad riolering en andere RIONED publicaties. Simon ...

Bekijk project
Betrouwbaarheidsanalyses Voldoet een ontwerp aan gestelde betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen? Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in: reliability block diagrams, foutenbomen, bowties en stochastische ...
LEES MEER
Levensduurkostenanalyses Wegen de kosten van levensduursduurverlengend onderhoud op tegen de besparing die door uitstel van vervanging wordt bereikt? Dit soort analyses voeren we uit, bijvoorbeeld bij de herinrichting van ...
LEES MEER