Profiel Martine

Mobiel: +31 (06) 24 48 81 38

Functies
2005 - heden
Colibri Advies BV
Adviseur assetmanagement

2019 - heden
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Duurzame Havenstad
Lector assetmanagement

2013 - heden
Technische Universiteit Delft
Civiele Techniek
Onderzoeker/docent levensduurmanagement

1999 - 2005
KWR Watercycle Research Institute
Teamleider Waterinfrastructuur
Programmalijntrekker Assetmanagement
Onderzoeker Waterinfrastructuur

1996 - 1999
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Assistent deskundige drinkwater en sanitatie
Jemen

Opleiding

2016 - 2020
Promotieonderzoek TU Delft
Life Cycle Costing Optimisation

2011 - 2011 (part-time)
ISBW - Module Hogere Bedrijfskunde
Financierings- & investeringsvraagstukken

2001 - 2003 (part-time)
Nimbas Graduate School of Management
Master in Business Administration

1990 - 1996
Technische Universiteit Delft
Gezondheidstechniek en Waterbeheer
Ingenieursdiploma cum laude

Profiel Simon

Mobiel: +31 (0)6 28 85 70 89

Functies

2010 - heden
Colibri Advies BV
Adviseur omgevingsrecht,
wetgevingsjurist

2012 - heden
FLO Legal
Adviseur omgevingsrecht

2006 - 2010
Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Hoofddirectie Juridische Zaken
Wetgevingsjurist

1999 - 2006
Ingenieursbureau Tauw
Adviseur en projectleider riolering en stedelijk waterbeheer

1996 - 1999
Nederlandse Ambassade in Jemen
Assistent sectorspecialist water

Opleiding
2008 - 2008 (part-time)
Grotius opleiding Ruimtelijk Ordenings- en Milieurecht

2001 - 2005 (part-time)
Universiteit Leiden
Nederlands recht, specialisatie bestuursrecht
Diploma cum laude

1990 - 1996
Technische Universiteit Delft
Gezondheidstechniek en Waterbeheer
Ingenieursdiploma

En dan die Colibri...?

De Colibri is het kleinste vogeltje van de wereld. Het onderscheidt zich van andere vogels doordat het alle kanten op kan vliegen: omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, opzij en zelfs ondersteboven. In een aantal Indianenculturen staat de Colibri symbool voor nieuw leven, schepping, vreugde en creativiteit.
En die ā€˜Cā€™ vonden we gewoon wat chiquer. Vandaar dus!